Logo
Logo

Ograničenje i prekid isporuke prirodnog plina

Ograničenje i prekid isporuke prirodnog plina

Poštovani korisnici i kupci prirodnog plina,

Obavještavamo Vas da će se dana 21.11.2023. u vremenu od 08:00 sati pa do 15:00 sati obavljati strojarski radovi na ST plinovodu operativne oznake ”D3” Pregrada – Bežanec.

Kako bi se navedeni radovi obavili na siguran i pouzdan način nužan je prekid isporuke plina preko dionice plinovoda ”D3” od čvora Pregrada do sekcije poslovne zone Pregrada koji će imati izravan utjecaj na prekid isporuke plina potrošačima sa sljedećeg područja:

  • Poslovna zona Pregrada
  • Ulica Ljudevita Gaja
  • Ulica Janka Leskovara

Poteškoće s isporukom plina mogu osjetiti potrošači sa područja centra grada Pregrade istočni dio od potoka Kosteljina te okolna naselja Plemnšćina Gornja i Donja, Klenice, Vojsak, Svedruža, Putkovec, Prigorje, Bušin, Valentinovo, Svetojurski vrhi, Benkovo i Štuparje koji će iz tehničkih razloga imati ograničenu isporuku plina.

Odgoda navedenog termina izvođenja radova može biti u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih tehničkih razloga koji utječu na sigurnost sustava o čemu ćete biti obaviješteni.

U slučaju da se pristupa radovima prema planu potvrda termina prekida isporuke plina biti će objavljena 20.11.2023.

Po završetku radova i puštanju plina na siguran način biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Kontakt za upite vezano uz predviđene možete uspostaviti putem elektroničke pošte na e-mail: humplin@humplin.hr,    tehnicka.sluzba@humplin.hr    te putem telefona na broj 049/340-778. ili 0800 200 174.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

HUMPLIN d.o.o.