Logo
Logo

 

Prema čl.30. st (3) Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 155/14), u skladu sa čl.32. Zakona o energiji (NN 120/12 i 14/14), te čl. 10. st.1 Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95 projekt plinske instalacije je kao uvjet za dobivanje energetske suglasnosti za priključenje na plinski distribucijski sustav, potrebno je izraditi za sve:

  • nove građevine,
  • rekonstrukcije postojećih građevina,
  • rekonstrukcije postojećih plinskih instalacija,
  • promjena tipa, broja i učinka plinskih trošila,
  • razdvajanje ili spajanje mjernih mjesta na istoj lokaciji,

 

Slijedom navedenog, projekt plinske instalacije potrebno je izraditi bez obzira radi li se o novoj ili postojećoj građevini, odnosno kod izmjene postojeće plinske instalacije.
Projekt instalacije može izraditi samo ovlašteni projektant strojarskih instalacija.