Logo
Logo

Održavanje priključaka obveza je operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o.

U svrhu neometanog održavanja, korisnik sustava priključen na distribucijski sustav dužan je omogućiti operatoru distribucijskog sustava pristup do priključka i obračunskog mjernog mjesta, a ako to ne omogući, operator distribucijskog sustava nakon dostavljene pisane obavijesti može korisniku sustava prekinuti isporuku plina.
Korisnik sustava priključen na distribucijski sustav dužan je bez odlaganja obavijestiti operatora distribucijskog sustava o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju plinomjera, druge mjerne opreme, opreme za regulaciju tlaka, skinutoj plombi ili oštećenom plinskom ormaru, kao i neispravnost plinomjera i/ili druge mjerne opreme.
Pri bilo kakvoj sumnji u kvar ili neispravnost plinskkog priključka, bez odlaganja nazovite besplatni info telefon HUMPLIN – 0800 200 174.

Zone odgovornosti kod priključka:

Kućni priključak je u zoni odgovornosti Operatora distribucijskog sustava koji ga redovito održava, kontrolira i ispituje o svom trošku.
Potrošač je dužan čuvati priključak od oštećenja, a ako ista nastupe, dužan je o tome odmah obavijestiti HUMPLIN d.o.o.
Svi kvarovi i oštećenja na priključku koja je potrošač mogao spriječiti biti će otklonjeni o trošku potrošača.