Logo
Logo

 

Postupak priključenja

PODNESITE ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE:

U prostorijama HUMPLIN d.o.o, Lastine 1, 49231 Hum na Sutli ili pozivom na broj 049/340-778

Zahtjev možete podnjeti radnim danom od 07:30 do 14:30 sati.

Zahtjev za kućni priključak podnosi vlasnik stana ili vlasnik obiteljske kuće osobno, a za objekte sa više stambenih jedinica predstavnik stanara uz punomoć. Ako zahtjev podnosi  pravna osoba potrebno je dostaviti pisani zahtjev sa poslovnim podacima – OIB, IBAN, matični broj, ime potpisnika, adresa.

 

PRIPREMITE SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

Za postojeće i nove građevine:

 • dokaz o vlasništvu (gruntovni izvadak ne stariji od 6 mjeseci).
 • kopija katastarskog plana – ne starija od 6 mjeseci.
 • akt kojim se odobrava građenje (građevinska dozvola, potvrda izvedenog stanja) ili potvrda da je građevina izgrađena prije 1968. godine.
 • Potvrda građevinske inspekcije da se nad građevinom ne vodi upravni ili pravni postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine. U slučaju da sadašnji objekt veći od označenog u uvjerenju, dostaviti potvrdu ureda Graditeljstva da je u tijeku postupak legalizacije objekta.
 • Projekt plinske instalacije izrađen od ovlaštenog projektanta.

 

IZRADA TEHNIČKOG RJEŠENJA I PONUDE:

 • Izlaskom na teren te izvidom na terenu našeg tehničara ili inženjera u Vašoj prisutnosti odredit će se tehnčko rješenje za izvedbu kućnog priključka za Vašu građevinu.
 • Upoznaje se investitora sa ostavlim pravima i obvezama.
 • Na osnovu tehničkog rješenja izradit ćemo troškovnik i ponudu za izgradnju plinskog priključka.

 

IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI:

U svrhu izgradnje priključka investitor ili vlasnik građevine dužan je operatoru distribucijskog sustava:

 • dati na korištenje zemljište i dijelove građevine potrebne za izgradnju priključka,
 • dostaviti suglasnost vlasnika drugih zemljišta za izgradnju priključka, kada je priključak moguće izvesti samo korištenjem tih zemljišta do Vaše građevine prema tehničkom rješenju,
 • Nakon što se ispune gore navedeni uvjeti predložit ćemo Ugovor za priključenje na distribucijski sustav.

 

IZVOĐENJE KUĆNOG PRIKLJUČKA

 • prema ugovoru do tri (3) mjeseca od potpisa ugovora (preciznije vrijeme možete dobiti prilikom samog potpisivanja ugovora jer ovisi o trenutnim aktivnostima).

 

Plinski priključak započinje spojem na plinovod, a završava glavnim zapornim ventilom na fasadi objekta.