Logo
Logo

 

Krajnji kupac u skladu s važećim odredbama Zakona o tržištu plina i ovim Mrežnim pravilima dužan je između ostaloga:
– omogućiti ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava ugradnju, održavanje i očitanje plinomjera
– omogućiti operatoru distribucijskog sustava fizički pristup priključku i obračunskom mjernom mjestu u svrhu održavanja te plinskim instalacijama u svrhu ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije
– održavati plinski uređaj u takvom stanju da ne predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu te u slučaju kvara takav kvar ukloniti bez odgađanja

Operator distribucijskog sustava u skladu s važećim odredbama Zakona o tržištu plina i Mrežnim pravilima ima pravo: krajnjem kupcu ograničiti ili obustaviti isporuku plina, odnosno ugovorenu uslugu distribucije plina između ostalog:
– u slučaju izravne ugroženosti života i zdravlja ljudi ili imovine te radi otklanjanja takvih opasnosti
– radi planiranog održavanja ili rekonstrukcije distribucijskog sustava
– u slučaju neovlaštene potrošnje plina
– u slučajevima kad se korisnik sustava ili krajnji kupac ne pridržava svojih ugovornih obveza
– kada ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava nije omogučen pristup potreban za planirano održavanje ili rekonstrukciju priključka i obračunskog mjernog mjesta
– kada dva puta uzastopno ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava nije omogućeno očitanje plinomjera i druge mjerne opreme


Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, propisuje pregled i ispitivanje unutarnje instalacije u kategoriji kućanstva pri promjeni ili umjeravanju plinomjera, a najmanje jedanput u 10 godina, „ako drugim propisom nije određen kraći rok“. Obzirom na propisani rok umjeravanja, za plinomjere G-4 i G-6 koji iznose 8 godine, u tom se roku obavlja i ispitivanje unutarnje instalacije. Zamjenu odnosno umjeravanje plinomjera obavlja HUMPLIN d.o.o.