Logo
Logo

Potvrda termina – prekid i ograničenje isporuke prirodnog plina

Potvrda termina – prekid i ograničenje isporuke prirodnog plina

Poštovani kupci prirodnog plina,

Nastavno na prethodnu obavijest potvrđujemo termin prekida i ograničenja isporuke plina na dan 21.11.2023. godine u vremenu od 08:00 sati pa do 15:00 sati za obavljanje strojarskih radova na ST plinovodu operativne oznake ”D3” Pregrada – Bežanec,

Kako bi se navedeni radovi obavili na siguran i pouzdan način, nužno je u navedenome vremenu obustaviti isporuku plina navedenim plinovodom što će imati izravan utjecaj na prekid isporuke plina potrošačima sa sljedećeg područja:

  • Poslovna zona Pregrada
  • Ulica Ljudevita Gaja
  • Ulica Janka Leskovara

Poteškoće s isporukom plina mogu osjetiti potrošači sa područja centra grada Pregrade istočni dio od potoka Kosteljina te okolna naselja Plemnšćina Gornja i Donja, Klenice, Vojsak, Svedruža, Putkovec, Prigorje, Bušin, Valentinovo, Svetojurski vrhi, Benkovo i Štuparje koji će iz tehničkih razloga imati ograničenu isporuku plina.

Odgoda navedenog termina izvođenja radova može biti u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih tehničkih razloga koji utječu na sigurnost sustava, o čemu ćete biti obaviješteni.

Po završetku radova i puštanju plina na siguran način biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Kontakt za upite vezano uz najavljene radove možete uspostaviti putem elektroničke pošte na e-mail: humplin@humplin.hr,    tehnicka.sluzba@humplin.hr    te putem telefona na broj 049/340-778 ili 0800 200 174.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

HUMPLIN d.o.o.