Logo
Logo

 

Standardna kvaliteta plina propisana je u Prilogu II. Općih uvjeta za opskrbu plinom NN broj 158/13 koja se nalazi u prilogu.

Utvrđivanje kvalitete i ogrjevne vrijednosti predanog plina obavlja se dva puta mjesečno uzimanjem uzoraka na specifičnim točkama transportnog sustava i analizom istih u ovlaštenom laboratoriju, a provodi je Operator transportnog sustava Plinacro d.o.o.

Preuzmite dokument: