Logo
Logo

Očitanje potrošnje plina

Očitanje potrošnje plina

OČITANJE POTROŠNJE PLINA
Obveza očitanja je dva puta godišnje.

HUMPLIN d.o.o., kao operator distribucijskog sustava (dalje: ODS), očitava stanje plinomjera krajnjih kupaca u kategoriji kućanstvo u obvezi javne usluge tromjesečno +/- 6 dana, a u kategoriji poduzetništva mjesečno +/- 6 dana.
Za kupce iz kategorije kućanstvo, za mjesece ožujak, lipanj, rujan i prosinac ODS vrši popis potrošnje plina, a za mjesece siječanj-veljača, travanj-svibanj, srpanj-kolovoz, listopad-studeni ODS daje procjenu potrošnje na osnovu potrošnje prethodnog obračunskog razdoblja i potrošnje istog obračunskog razdoblja prethodne godine.
Kako bi se osiguralo izdavanje računa prema stvarnoj mjesečnoj potrošnji plina za mjesece u kojima se daje procjena, ovim putem dajemo poveznicu na E.ON plin d.o.o. opskrbljivača u obvezi javne usluge distribucijskog područja HUMPLIN d.o.o. za unos stvarnog stanja plinomjera isključivo od 25. dana u mjesecu do 2. dana u sljedećem mjesecu. https://www.eon.hr/hr/o-nama/dostava-stanja-plinomjera.html
Dostavu očitanja stanja plinomjera također možete dostaviti ODS-u putem elektroničke pošte na adresu ocitanje@humplin.hr isključivo od 27. dana u mjesecu do 3. dana u sljedećem mjesecu.
Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu opskrbe plinom može s opskrbljivačem u obvezi javne usluge ugovoriti dostavu mjesečnih očitanja stanja plinomjera na temelju kojih je opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan obračunati iznos mjesečne novčane obveze za isporučeni plin što se smatra nestandardnom uslugom.