Logo
Logo

Obavijest o promjeni cijene plina od 01.07. do 30.09.2022.

Obavijest o promjeni cijene plina od 01.07. do 30.09.2022.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da se od 01. srpnja 2022. do 30. rujna 2022. godine mijenjaju cijene prirodnog plina za kupce kategorije kućanstvo.
Promjena cijena je rezultat daljnjeg rasta cijene prirodnog plina na tržištu, a što se neminovno odražava i na našu prodajnu cijenu.
Primorani smo poduzeti ovu korekciju kako bismo Vam i dalje mogli osigurati sigurnu opskrbu plinom.
Kompletan cjenik sa krajnjom cijenom prirodnog plina za opskrbu kućanstava možete vidjeti preko poveznice u nastavku:

http://humplin.hr/wp-content/uploads/2014/07/Cjenik-opskrbe-plinom-ku%C4%87anstvo-01.07.2022-30.09.2022.pdf

Krajnja cijena prirodnog plina iz cjenika umanjuje se za predstavljeni Paket mjera za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata od strane Vlade Republike Hrvatske.

Za dodatne informacije možete se obratiti upitima na telefon 049 340 778 , besplatni telefon 0800 200 174 ili putem elektroničke pošte: humplin@humplin.hr

Humplin d.o.o.