Logo
Logo

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 ) u nastavku Vam dajemo na uvid plan nabave:

Plan nabave roba, radova i usluga u 2023. godini

Plan nabave roba, radova i usluga u 2022. godini

Plan nabave roba, radova i usluga u 2021. godini

Plan nabave roba, radova i usluga u 2020. godini

Plan nabave roba, radova i usluga u 2019. godini

Plan nabave roba, radova i usluga u 2018. godini

Plan nabave roba, radova i usluga u 2017. godini.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2016. godini.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2015. godini.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2014. godini.

 

Dokumentacija za provedbu postupka bagatelne nabave:

Dokumentacija-o-nabavi-za-prikupljanje-ponuda-gubici-srpanj-2022.pdf” title=”Dokumentacija o nabavi za prikupljanje ponuda-gubici-srpanj 2022″]

Troškovnik i ponudbeni list_fiksna cijena_srpanj 2022

Dokumentacija –  Nabava rabljenog teretnog vozila

Dokumentacija – Uspostava Adresnog modela

Dokumentacija – PRAVILNIK o nabavi roba i usluga

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]