Logo
Logo

 

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA U 2019. GODINI

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA U 2018. GODINI

ODLUKE NADZORNOG ODBORA U 2017. GODINI

 


 

 

Dana 17. ožujka održana je sjednica NADZORNOG ODBORA sa slijedećim dnevnim redom

 • Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora.
 • Aktualna problematika poslovanja i stanje Društva.
 • Izvještaj o poslovanju Društva Humplin d.o.o. za 2014. godinu te donošenje odluka o:
  • osvrt na poslovanje Društva u 2014. godini i ostvareni ciljevi,
  • financijska izvješća,
  • bilanca na dan 31.12.2014. godine,
  • račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine,
  • bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu,
  • izvješće neovisnog revizora.
 • Priprema za održavanje Skupštine Društva
    • razmatranje prijedloga dnevnog reda Skupštine Društva
    • razmatranje prijedloga izvještaja Nadzornog odbora o svom radu za 2014. godinu
    • upoznavanje sa izvještajem Uprave o poslovanju Društva u 2014. godini te o aktualnoj problematici poslovanja
    • razmatranje prijedloga i odluka Skupštine Društva
 • Donošenje odluke o preuzimanju djelatnosti – opskrba plinom.
 • Pitanja i prijedlozi

 

Na sjednici su donešene slijedeće odluke:

  • Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2014. godinu.
  • Odluka o pokrivanju gubitka iz 2014. godine.

 

Dana 24. lipnja održana je sjednica NADZORNOG ODBORA sa slijedećim dnevnim redom:

 • Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora.
 • Aktualna problematika poslovanja i stanje Društva.
 • Financijska izvješća od 01.01.2015. do 30.04.2015.
 • Razmatranje Ugovora o podjeli Humkom – Humplin.
 • Prijedlog i usvajanje promjena Pravilnika o radu.
 • Odabir ponude za opskrbljivačem prirodnim plinom.
 • Razno.
 • Pitanja i prijedlozi.

 

Na sjednici donešene su slijedeće odluke:

  • Prihvaćanje Ugovora o podjeli odvajanjem s preuzimanjem.
  • Sistematizacija radnog mjesta knjigovođe.
  • Izbor dobavljača prirodnog plina.

 

Dana 14. listopada održana je sjednica NADZORNOG ODBORA sa slijedećim dnevnim redom:

 • Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora
 • Aktualna problematika poslovanja i stanje Društva
 • Financijska izvješća od 01.01.2015. do 31.08.2015.
 • Pitanja i prijedlozi

 

Dana 15. prosinca održana je sjednica NADZORNOG ODBORA sa slijedećim dnevnim redom:

 • Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora.
 • Aktualna problematika poslovanja i stanje Društva.
 • Upoznavanje sa rezultatima poslovanja Društva za razdoblje od 01.01. do 31.10.2015. godine.
 • Razmatranje Plana poslovanja Humplin-a d.o.o. za 2016. godinu i donošenje prijedloga Skupštini za davanje suglasnosti.
 • Pitanja i prijedlozi

 

Na sjednici je donešena slijedeća odluka:

  • Prihvaćanje plana poslovanja Humplin-a d.o.o. za 2016. godinu