Logo
Logo

Natječaj za nabavu prirodnog plina za nadoknadu gubitaka plina u distribucijskom sustavu za mjesec srpanj 2022. godine

Natječaj za nabavu prirodnog plina za nadoknadu gubitaka plina u distribucijskom sustavu za mjesec srpanj 2022. godine

Humplin d.o.o., sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19,36/20,100/21), raspisuje Natječaj za nabavu prirodnog plina za nadoknadu gubitaka plina u distribucijskom sustavu za mjesec srpanj 2022. godine.

Rok za dostavu ponuda je 24.06.2022. godine, do 10:00 sati, a mjesto dostave na e-adresu humplin@humplin.hr

Dokumentacija:

Dokumentacija-o-nabavi-za-prikupljanje-ponuda-gubici-srpanj-2022.pdf” title=”Dokumentacija o nabavi za prikupljanje ponuda-gubici-srpanj 2022″]

Troškovnik i ponudbeni list_fiksna cijena_srpanj 2022