Logo
Logo

Propisi za dimnjake

Za pravilno izgaranje plina potrebno je dovesti dovoljnu količinu zraka (na 1m3 plina 10m3 zraka), te pravilno odvesti plinove izgaranja iz prostorije i ložišta u slobodnu atmosferu (po mogućnosti iznad krova zgrade) što se u pravilu vrši pomoću dimnjaka.

S obzirom na to da je dimnjak jedan od najbitnijih dijelova unutarnje plinske instalacije čija neispravnost može uzrokovati neželjene posljedice (trovanje ugljičnim monoksidom – CO), bitno je da se dimnjak redovito pregledava i održava od strane područnog dimnjačara. Posebno se odnosi na dimnjake u starim stambenim zgradama, a nikada nisu obuhvaćeni rekonstrukcijom.

 

1. Dimnjaci se čiste najmanje jedanput godišnje što ovisi o tipu dimnjaka i vrsti plinskih aparata i uređaja. Za točne informacije kontaktirati ovlaštenog područnog dimnjačara koji je dužan vršiti te kontrole.

2. Dimnjačar je stručna osoba kod koje možete precizno dobiti sve informacije vezane za izvedbu ventilacijskih otvora, te za priključenje određenog plinskog uređaja na dimovodne kanale ili dimnjake.

3. Sanacija dimovodnih kanala izvodi se po izdavanju negativnog nalaza o ispravnosti dimnjaka za spomenuti dimnjak od strane područnog dimnjačara, a za sanaciju potreban je ovlašteni područni dimnjačar i projektant.

4. Dimnjačar izdaje ATEST – STRUČNI NALAZ za priključak svakog plinskog ložišta koji je spojen na okomiti dimovodni kanal.

 

Dimnjačari

Popis ovlaštenih dimnjačara distribucijskog područja HUMPLIN d.o.o.

R.br. Koncesijsko područje dimnjačara Ovlašteni dimnjačar Adresa Telefon
1. Općina Hum na Sutli HUMKOM d.o.o. Lastine 1, 49231 Hum na Sutli 049/340-097 098/378-485
2. Grad Pregrada HUSTIĆ, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josipa Hustić, Jurice Prejca 5, 49218 Pregrada 049/376-258 091/5261-946
3. Općina Desinić HUSTIĆ, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josipa Hustić, Jurice Prejca 5, 49218 Pregrada 049/376-258 091/5261-946