Logo
Logo

Obavijest – zamjena filtera

Poštovani, Obavještavamo Vas da će Plinacro d.o.o. sukladno Planu redovnog održavanja, u svrhu osiguranja preduvjeta za siguran transport i isporuku plina kupcima, u četvrtak 18.9.2014. u 11.30 sati obaviti zamjenu filtra na MRS Straža ML2 (Pregrada) Navedeni radovi bit će obavljeni bez prekida isporuke plina, međutim ukoliko dođe do nepredvidivih poteškoća koje bi mogle imati […]

read more

Prekid isporuke prirodnog plina

Poštovani korisnici prirodnog plina Obavještavamo vas da će zbog nužnih radova na održavanju plinskog distribucijskog sustava (zamjena sekcijske slavine) na području grada Pregrade dana 09.09.2014. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 sati biti prekinuta isporuka prirodnog plina za područje grada Pregrade od ul. B. Ottonfelsa do dvorca Bežanec te okolna naselja Benkovo, Valentinovo, Svedruža, […]

read more

Besplatni telefon

Poštovani, Molimo Vas da nam sve dojave vezane uz pojavu mirisa plina te eventulane kvarove ili sumnje u kvarove na distributivnom sustavu plina javite na BESPLATNI TELEFON 0800 200 174.

read more

Govorni aparati

Poštovani korisnici usluga poduzeća HUMKOM d.o.o., HUMPLIN d.o.o., HUMVIO d.o.o. Od 23.05.2014.  godine u primjeni je govorni automat na telefonskom broju  049/340-097 koji će Vas uputiti:  Ukoliko  trebate poduzeće HUMKOM d.o.o. u vezi s gospodarenjem otpadom, upravljanjem grobljima i mrtvačnicama, opskrbom plinom, upravljanjem stambenim zgradama, uređenjem javnih površina, građevinskim poslovima birajte br . 1 Radnim danom od 07.00 do 15.00 […]

read more