Logo
Logo

 

Pravo na zaštitu osobnih podataka regulirano je Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalim primjenjivim propisima u Republici Hrvatskoj.

Trgovačko društvo Humplin d.o.o. obrađuje osobne podatke u skladu s odredbama svih relevantnih propisa, prikuplja i obrađuje samo osnovne osobne podatke o korisnicima koji su nužni za izvršavanje zakonskih obveza odnosno ispunjavanja zadataka koje izvršava u javnom interesu, te se obvezuje zaštititi osobne podatke svih sadašnjih i budućih korisnika sukladno Zakonu.

Svi osobni podaci korisnika naših usluga strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su potrebni za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka, a koji su u obvezi čuvati njihovu tajnost.

Humplin d.o.o. se obvezuje da neće bez izravne suglasnosti dati osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima gdje je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Humplin-a d.o.o. su:

  • e- mail: maja.zucko@humplin.hr
  • službeni telefon broj: 049/340 778
  • službeni telefaks broj: 049/340 922