Logo
Logo

 

Plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju kućnog priključka koji služi za prekid opskrbe plinom do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih aparata, uređaja i otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvoda dimnih plinova.