Logo
Logo

Radovi na plinskom sustavu

Poštovani korisnici prirodnog plina,

Zbog smetnji nastalih na plinskom sustavu i neodložnih radova za omogućavanje nesmetanog rada plinskog sustav dana 09.07.2015. godine u vremenu od 06:00 do 11:00 sati obustavlja se isporuka plina distributivnim plinovodom operativne oznake D1 DN250 Hum-Pregrada kako bi navedene radove bilo moguće obaviti na siguran i pouzdan način.

Navedeni prekid isporuke plina izravno utječe na korisnike naselja Hum na Sutli – donji i gornji, Taborsko, Klauže, Prišlin, Poredje, Zalug i Brezno.

Preostali dio distribucijskog sustava ostaje u radu pod smanjenim tlakom tako da su mogući manji poremećaji, a u svrhu očuvanja opstojnosti sustava molimo sve korisnike s ostatka općine Hum na Sutli, grada Pregrade i okolnih naselja te općine Desinić da ako je ikako moguće u navedenom periodu smanje potrošnju ili uopće ne koriste plin.

U slučaju loših vremenskih uvjeta radovi se prekidaju o čemu ćete biti pravovremeno obavješteni.

Po završenim radovima preko naših WEB stranica biti ćete obaviješteni o mogućnosti prihvata i korištenju plina.

Zahvaljujemo na razumijevanju.