Logo
Logo

Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 158/13) propisan je postupak promjene opskrbljivača plinom krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav.
Obrazac zahtjeva za promjenu opskrbljivača krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav OBR1-DS te obrazac za provedbu promjene opskrbljivača krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav OBR2-DS propisani su odredbama Općih uvjeta opskrbe plinom.

Osnovni koraci postupka promjene opskrbljivača za krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav su:
– Krajnji kupac (KK) podnosi Novom opskrbljivaču (NOPS) Zahtjev za promjenu opskrbljivača na obrascu OBR1-DS.
– Novi opskrbljivač (NOPS) prihvaća ili odbija Zahtjev za promjenu opskrbljivača.

Ukoliko se Zahtjev prihvaća Novi opskrbljivač (NOPS) o tome će obavijestiti Operatora distribucijskog sustava (ODS) i Operatora tržišta plina (HROTE) dostavljanjem obrasca OBR2-DS.

Kod postojanja nepodmirenih potraživanja ODS može prekinuti postupak promjene opskrbljivača u roku od 4 radna dana. Ukoliko se ne priloži dokaz o nepodmirenim potraživanjima smatra se da ih krajnji kupac nema.

Operator distribucijskog sustava (ODS) najkasnije do petnaestog dana promjene opskrbljivača mora dostaviti stanje plinomjera i potvrdu o provedenom postupku promjene opskrbljivača plinom novom i postojećem opskrbljivaču.

Novi opskrbljivač obavještava operatora distribucijskog sustava o promjeni opskrbljivača pisanim putem dostavljanjem potpisanog i ovjerenog obrasca OBR2-DS.

Poveznica na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača: HROTE – Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.