Logo
Logo

Pristup obračunskom mjernom mjestu (OMM)

Pristup obračunskom mjernom mjestu (OMM)

Poštovani,

Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava čl.51 st.3., propisana je obaveza krajnjeg korisnika da omogući predstavniku distributera (ODS) pristup OMM-u zbog očitanja stanja plinomjera.
Čl.50 st.1(h) istih pravila propisana je mogućnost ODS-a da krajnjeg kupca isključi iz sustava ukoliko dva mjeseca uzastopno ne omogući očitanje brojila.

Ovim putem molimo sve krajnje kupce da omoguće očitanje, a pogotovo vezano uz primjereno držanje kučnih ljubimaca (pasa). Očitanje se vrši +/- dva dana od prvog datuma u mjesecu.

Zahvaljujemo na suradnji!

S poštovanjem!