Logo
Logo

 

 

Energetski uvjeti izdani su u postupku priključenja građevine u kojoj se nalazi etažna cjelina.

1. DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO ISHODITI

ENERGETSKA SUGLASNOST
Podnosi se jedan Zahtjev za izdavanje Energetske suglasnosti
Uz zahtjev se prilaže:

  • Projekt plinskih instalacija,
  • Dokaz vlasništva: popis stambenih i poslovnih jedinica za koje se traži energetska suglasnost sa podacima o vlasnicima (ime, prezime, OIB, adresa – sjedište poslovnog subjekta).

Izdavanje energetske suglasnosti naplaćuje se prema cjeniku nestandardnih usluga.

Po izdavanju Energetske suglasnosti potrebno je sklopiti Ugovor o opskrbi i podnijeti zahtjev za priključenje etažne cjeline na postojeći distribucijski sustav.

 

2.  MONTAŽA PLINOMJERA I PUŠTANJE PLINA/opremanje obračunskog mjernog mjesta

Zahtjevu za montažu plinomjera prilaže se:

  • Ugovor o opskrbi plinom
  • Zapisnik o izvedenoj i preuzetoj plinskoj instalaciji

 

Po kompletiranoj dokumentaciji izradit ćemo ponudu za opremanje obračunskog mjernog mjesta i puštanje plina.
Izvođenje unutarnjih plinskih instalacija izvode ovlašteni plinoinstalateri.