Logo
Logo

Naknada za priključenje sastoji se od troškova izvedbe priključka i troškova za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu.

Troškovi izvedbe plinskog priključka sastoje se od troškova pripremno završnih radova i troškova građenja priključka, a plačanje se vrši prema ugovoru.

1. Trošak pripremno završnih radova u mreži određuje se po mjernom mjestu prema instaliranom kapacitetu i iznosi:

 • za kategoriju priključka I i priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h     815,52 kn
 • za kategoriju priključka II i priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, manji ili jednak 400 kWh/h          2.604,61 kn
 • za kategoriju priključka III i priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, manji ili jednak 4000 kWh/h       4.446,78 kn
 • za kategoriju priključka IV i priključni kapacitet veći od 4000 kWh/h    7.206,34 kn

 

2. Troškovi građenja priključka ovise o sljedećim elementima:

 • konfiguraciji terena i samom terenu u kojem se postavlja priključak (zemlja, asfalt, makadam, kamen),
 • duljini priključka,
 • veličini (priključnom kapacitetu), tipu i broju obračunskih mjernih mjesta,
 • mjestu priključka i potrebi ugradnje protupožarnog ukopanog zapora u javno prometnoj površini te po potrebi ostalih sigurnosnih elemenata,
 • dimenziji priključka,
 • tlaku plina u plinovodu.

 

3. Troškovi za izvanredno stvaranje uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuju se Elaboratom a sastoje se od sljedećih elemenata:

 • Trošak izrade projektne dokumentacije
 • Trošak ishođenja potrebnih dozvola prema odredbama posebnih zakona i propisa
 • Troškova rješavanja imovinsko pravnih odnosa
 • Troškova nabave potrebnih materijala i opreme, te izvođenje strojarskih, elektrotehničkih, građevinskih, geodetskih i ostalih pripadajučih radova

 

4. Troškovi isporuke plinomjera i druge mjerne regulacijske i sigurnosne opreme:

 • utrvđuju se prema tržišnim cijenama