Logo
Logo

Prekid isporuke prirodnog plina

Poštovani korisnici prirodnog plina

Obavještavamo vas da će zbog nužnih radova na održavanju plinskog distribucijskog sustava (zamjena sekcijske slavine) na području grada Pregrade dana 09.09.2014. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 sati biti prekinuta isporuka prirodnog plina za područje grada Pregrade od ul. B. Ottonfelsa do dvorca Bežanec te okolna naselja Benkovo, Valentinovo, Svedruža, Svetojurski Vrhi.

Zahvaljujemo na razumijevanju.