Logo
Logo

Pravo na pristup informacijama

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija:

Temeljem čl. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

HUMPLIN d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva HUMPLIN d.o.o. na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: +385 (0)49 340 778
  2. putem faksa na broj: +385 (0)49 340 922
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: jasmina.haluzan@humplin.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
  4. poštom na adresu: HUMPLIN d.o.o, Lastine 1, 49231 Hum na Sutli, Hrvatska, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
  5. osobno na adresu: HUMPLIN d.o.o, Lastine 1, 49231 Hum na Sutli, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:

Jasmina Halužan
HUMPLIN d.o.o, Lastine 1, 49231 Hum na Sutli
Tel.: +385 (0)49 340 778
Fax.: +385 (0)49 340 922
E-mail službenika za informiranje: jasmina.haluzan@humplin.hr
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

 

2-Odluka o imenovanju službenika za informiranje

3-Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

4-Odluka o ustroju službenog upisnika o ostavrivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Obrazac_2_Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac_3_Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Obrazac_4_Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija