Logo
Logo

Mjere opreza kod pojave mirisa plina

U zatvorenom prostoru:

 • odmah ugasiti sve plamene
 • odmah otvoriti sve prozore i vrata
 • odmah zatvorite zapor plinomjera ili glavni zapor u ormariću
 • u prostorije, u kojima se osjeća miris plina, ne ulaziti s otvorenim plamenom ili svjetlom
 • ne uključivati električnu sklopku
 • ne izvlačiti električni utikač
 • ne uključivati nikakvo električno zvonce
 • ne pušiti
 • zatvoriti glavni zapor, provjeriti da li su sve plinske armature zatvorene
 • napustite ugroženi prostor
 • ukoliko se uzrok pojave mirisa ne može pronaći, iako su zatvorene sve plinske armature, tada treba smjesta nazvati distributera plina. Distributeru plina treba prijaviti i pojavu slabijeg mirisa plina, za koju se ne može pronaći uzrok
 • ukoliko miris plina dolazi iz prostorije koje nisu pristupne, tada treba smjesta obavijestiti policiju, odnosno vatrogasce koji imaju pravo ulaženja; istovremeno obavijestiti distributera plina
 • ako se pretpostavlja izlaženje plina u podrumu, tada treba podrum dobro prozračiti, ali u njega ne ulaziti; obavijestiti ostale ukućane, a istovremeno i distributera plina
 • smetnje ili štete na plinskoj instalaciji nemojte otklanjati sami – takve zahvate smiju obavljati samo stručne osobe, a to su ovlaštene osobe distributera plina ili ovlaštenog plinoinstalatera
 • mjesta oštećenja treba učiniti pristupačnim za servisnu službu

 

U slučaju pojave mirisa plina na ulici:

 • ne koristiti otvoren plamen (šibicu, upaljač), ne pušiti, osigurati mjesto propuštanja od prilaska drugih osoba, pozvati dežurnu službu distributera i pričekati do dolaska dežurne ekipe distributera
 • u slučaju požara, eksplozije ili veće havarije, pozvati DUZS, vatrogasce, policiju, hitnu medicinsku pomoć i distributera.

 

Besplatni info telefon službe stalne pripravnosti za hitne intervencije od 0 – 24:    0800-200-174    ili    049/340-778