Logo
Logo

 

Smetnje ili kvarove na plinskim trošilima ne otklanjajte samostalno! Takve zahvate smiju obavljati samo stručne osobe, a to su ovlašteni serviseri plinskog uređaja koji će otklanjanju kvara pristupiti sukladno strukovnim propisima i uputama proizvođača.

Ukoliko želite kontaktirati plinoservisera Vašeg plinskog trošila, molimo Vas da se obratite dobavljaču kod kojeg je plinsko trošilo nabavljeno odnosno ovlaštenom servisu.

Plinska trošila održava ovlašteni serviser, a servisiraju se svake godine ili svake druge godine, ovisno o tipu, starosti, općem stanju itd. Servisiranje trošila obično se vrši prije sezone grijanja i najbolje se pridržavati uputa ovlaštenog servisera. Nakon servisiranja plinskog trošila serviser je dužan korisniku izdati valjanu servisnu knjižicu.