Logo
Logo

Obračun utrošenog plina vrši se na temelju očitanja potrošnje za koju su ovlašteni samo zaposlenici ili suradnici distributera.
Očitanje potrošnje vrši se zadnjeg dana u mjesecu +/- 5 dana.