Logo
Logo

Planirani strojarski radovi na distribucijskom sustavu

Planirani strojarski radovi na distribucijskom sustavu

Poštovani korisnici prirodnog plina distribucijskog sustava Humplin-a d.o.o.,
nastavno na niže navedene obavijesti planiranih radova obavještavamo kupce ulice Lj.Gaja od kč.br.34 do 44 i ulice J.Leskovara od kč.br. 2 do 12 u Pregradi da je za iste neizbježan prekid isporuke plina zbog novonastalih tehnoloških uvjeta te radi sigurnog obavljanja radova.

Kontakt osoba:
Mladen Špiljak, bacc.ing.traff.logist.-Voditelj službe ODS-a
e-mail: mladen.spiljak@humplin.hr
Mob: 098/250-206