Logo
Logo

Planirani radovi na distribucijskom sustavu-Potvrda termina

Planirani radovi na distribucijskom sustavu-Potvrda termina

Poštovani korisnici prirodnog plina distribucijskog područja Humplin-a d.o.o.,
ovime potvrđujemo da će Humplin, sukladno planu redovnog preventivnog održavanja i razvoja objekata distribucijskog sustava, izvođenja radova od dana 08.07.2020. godine u vremenu od 07:00h – 17:00h (ukupno 10h) do 10.07.2020. godine obaviti strojarske radove ugradnje sekcijske slavine DN200/PE20 operativne oznake Z-16.5. na plinovodu PE d200 Hum-Pregrada, dionica ”D2” čvor Pregrada-Desinić-Pregrada ll.

Kontakt osoba vezano za upite u vezi radova:
Mladen Špiljak, bacc.ing.traff.logist – voditelj službe ODS-a
e-mail: mladen.spiljak@humplin.hr
Mob: 098/250-206