Logo
Logo

Planirani radovi na zaštiti ST plinovoda operativne oznake D1 Hum-Pregrada

Planirani radovi na zaštiti ST plinovoda operativne oznake D1 Hum-Pregrada

 

Poštovani korisnici prirodnog plina,

Obavještavamo Vas da je temeljem zahtjeva investitora HRVATSKE CESTE d.o.o., zbog obnove državne ceste D-206 „Hum na Sutli – Pregrada“, koja dijelom prelazi preko ST plinovoda operativne oznake D1 DN-250 i D2 PE-200 Hum – Pregrada i ogranaka za pojedina naselja, potrebno obaviti radove na zaštiti i izmještanju navedenih dionica plinovoda. Izvođač navedenih radova je tvrtka ZAGORJE-GRADNJA d.o.o., Zagreb za građevinske radove, a MONT-MONTAŽA Oprema d.o.o., Zagreb za strojarsko-montažne radove.

Navedeni radovi raspoređeni su u više etapa s time da su isti planirani na način da se izvedu bez prekida isporuke prirodnog plina.

S obzirom da se radi o radovima koji su tehnički vrlo zahtjevni postoji latentna mogućnost interventnog prekida isporuke plina na predmetnoj dionici, a sve u cilju poduzimanja mjera sprečavanja ugroženosti i pogonske sigurnosti, kako bi se isti obavili na siguran i pouzdan način.

Slijedom navedenog u slučaju interventnog prekida isporuke plina molimo Vas da uvažite nužnost takvog postupka o kojem ćete biti pravovremeno obaviješteni te da se adekvatno pripremite za mogući gore najavljeni prekid isporuke plina te da u najavljenom periodu prekida isporuke plina obustavite potrošnju plina, a sve u cilju očuvanja opstojnosti sustava.

Operator distribucijskog sustava će u najkraćem mogućem roku zahtijevati od gore navedenih izvođača izvođenje radova za omogućavanje nesmetanog rada i uspostavljanje uravnoteženog stanja.

Po završetku radova u slučaju prekida isporuke plina, kao uvjet za ponovnu uspostavu isporuke plina, operatoru distribucijskog sustava obvezni ste dostaviti pisanu izjavu o tehničkoj spremnosti za ponovno preuzimanje plina na siguran način na broj faxa: 049/340-922 ili na e-mail: humplin@humplin.hr,  (odnosi se na velike potrošče – gospodarski objekti)

Hvala na razumijevanju,