Logo
Logo

Planirani radovi na plinovodu na čvoru Pregrada

Planirani radovi na plinovodu na čvoru Pregrada

Poštovani korisnici prirodnog plina,

obavještavamo Vas da će Humplin, sukladno planu redovnog preventivnog održavanja i razvoja objekata distribucijskog sustava s ciljem postizanja pouzdanosti, sigurnosti i učinkovitosti dana 26.08.2020. godine u vremenu od 07:00h – 17:00h (ukupno 10h) obaviti strojarske radove prespajanja plinovoda , dionica ”D3” čvor Pregrada-Desinić PE d160 i ”D4” Pregrada II PE d200.
Kako bi se navedeni radovi obavili na siguran i pouzdan način, nužno je u navedenome vremenu obustaviti isporuku plina korisnicima preko sljedećih dionica plinovoda:
– Pregrada – Desinić (područje cijele općine Desinić)
– Pregrada – poslovna zona
– Pregrada – Kolarija – Cigrovec – Gorjakovo – Pavlovec – Stipernica – Marinci – Zbilj
– Pregrada od ul. Janka Leskovara pa na dalje istočni dio Pregrade i Pregrada vrhi
– Pregrada – Plemenšćina donja, Vojsak, Klenice, Bušin
– Pregrada – Benkovo,Valentinovo, Svedruža, Štuparje, Svetojurski vrhi

Odgoda navedenog termina izvođenja radova može biti u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih tehničkih razloga koji utječu na sigurnost sustava.
Kontakt osoba od strane ODS-a HUMPLIN d.o.o. vezano uz upit za radove je gdin. Mladen Špiljak, bacc.ing. (voditelj službe) na broj 098/250-206.