Logo
Logo

 

Ispitivanje postojećih plinskih instalacija prvenstveno je nužno radi same sigurnosti korisnika. Naime, tijekom godina uporabe dolazi do propusnosti prvenstveno na navojnim spojevima na plinskoj instalaciji.

Prema Zakonu o vlasništvu, Zakonu o zaštiti od požara te Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom odgovornost održavanja plinske instalacije isključivo je na vlasniku odnosno korisniku.

Sve radove održavanja i kontrole ispravnosti elemenata unutarnje instalacije smijete povjeriti isključivo za to ovlaštenim stručnim osobama.
Pri bilo kakvoj sumnji u kvar ili neispravnost unutarnje plinske instalacije, bez odlaganja nazovite besplatni dežurni telefon ODS-a HUMPLIN d.o.o. 0800 200 174
Molimo ovaj broj koristite samo za hitne slučajeve kako bi bio maksimalno dostupan.

Ovlaštene osobe koje smiju izvoditi radove na plinskoj instalaciji su registrirani i stručno osposobljeni plinoinstalateri, ovlašteni serviseri, ovlašteni ispitivači i ovlašteni dimnjačari (ako su plinski aparati priključeni na dimnjak). Ispitivanje na ispravnost i nepropusnost izvode HUMPLIN d.o.o. i ovlašteni ispitivači, pregled i servisiranje plinskih aparata izvode ovlašteni serviseri dok kontrolu i čišćenje dimnjaka i dovoda zraka za izgaranje izvode ovlašteni dimnjačari.