Logo
Logo

Obavijest – zamjena filtera

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će Plinacro d.o.o. sukladno Planu redovnog održavanja, u svrhu osiguranja preduvjeta za siguran transport i isporuku plina kupcima, u četvrtak 18.9.2014. u 11.30 sati obaviti zamjenu filtra na MRS Straža ML2 (Pregrada)

Navedeni radovi bit će obavljeni bez prekida isporuke plina, međutim ukoliko dođe do nepredvidivih poteškoća koje bi mogle imati utjecaj na prekid isporuke plina, o istome ćemo Vas promptno obavijestiti.