Logo
Logo

Obavijest-Planirani radovi na distribucijskom sustavu

Obavijest-Planirani radovi na distribucijskom sustavu

Poštovani korisnici prirodnog plina distribucijskog područja Humplin-a d.o.o.,
obavještavamo Vas da će Humplin, sukladno planu redovnog preventivnog održavanja i razvoja objekata distribucijskog sustava s ciljem postizanja pouzdanosti, sigurnosti i učinkovitosti, od dana 08.07.2020. godine u vremenu od 07:00h – 17:00h (ukupno 10h) do 10.07.2020. godine obaviti strojarske radove ugradnje sekcijske slavine DN200/PE20 operativne oznake Z-16.5. na plinovodu PE d200 Hum-Pregrada, dionica ”D2” čvor Pregrada-Desinić-Pregrada ll.
Kako su navedeni radovi predviđeni za obavljanje bez prekida isporuke plina, mogući su manji poremećaji (variranje tlaka), te s obzirom da se radi o radovima koji su tehnički vrlo zahtjevni postoji latentna mogućnost interventnog prekida isporuke plina na predmetnoj dionici, a sve u cilju poduzimanja mjera sprečavanja ugroženosti i pogonske sigurnosti, kako bi se isti obavili na siguran i pouzdan način, te će u tom slučaju biti prekinuta isporuka plina preko vašeg priključka.
Slijedom navedenog u slučaju interventnog prekida isporuke plina molimo Vas da uvažite nužnost takvog postupka o kojem ćete biti pravovremeno telefonski obaviješteni te da se adekvatno pripremite za mogući gore najavljeni prekid isporuke prirodnog plina. Ujedno Vas molimo da u najavljenom periodu mogućeg prekida isporuke plina obustavite potrošnju plina, a sve u cilju očuvanja opstojnosti sustava.
Operator distribucijskog sustava će u najkraćem mogućem roku zahtijevati izvođenje radova za omogućavanje nesmetanog rada i uspostavljanje uravnoteženog stanja u plinskom sustavu.
Po završetku radova u slučaju prekida isporuke plina, kao uvjet za ponovnu uspostavu isporuke plina, operatoru distribucijskog sustava obvezni ste dostaviti pisanu izjavu o tehničkoj spremnosti za ponovno preuzimanje plina na siguran način na broj faxa: 049/340-922 ili na e-mail: karolina.humski@humplin.hr ili humplin@humplin.hr