Logo
Logo

 

Humplin d.o.o. je trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću, a osnovala ga je Općina Hum na Sutli, radi usklađenja s odredbama Zakona o tržištu plina  o obaveznom pravnom, organizacijskom i knjigovodstvenom razdvajanju operatora distribucijskog sustava od ostalih djelatnosti van sektora plina. Dokapitalizacijom trgovačkog društva Humplin d.o.o. u vlasničku strukturu uz Općinu Hum na Sutli, ulaze i Grad Pregrada te Općina Desinić.

Temeljem odredaba Zakona o trgovačkim društvima ugovorom o podjeli sa preuzimanjem Humplin d.o.o. je stekao vlasništvo nad plinskom mrežom i ostalom imovinom koja je nedvosmisleno u funkciji obavljanja distribucije plina, a pripadala je do raspodjele poduzeću Humkom d.o.o.