Logo
Logo

 

Cilj nam je dosegnuti razinu kvalitete pružanja usluga i njeno stalno unapređenje kontinuiranim praćenjem, analizom i kontrolom, otklanjanjem uzroka eventualne nekvalitete, korigiranjem grešaka, te provođenjem preventivnih mjera sa naglaskom na primjenu novih tehnologija i materijala sa konstantnom edukacijom zaposlenika.