Logo
Logo

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 ) u nastavku Vam dajemo na uvid plan nabave:

Plan nabave roba, radova i usluga u 2020. godini

Plan nabave roba, radova i usluga u 2019. godini

Plan nabave roba, radova i usluga u 2018. godini

Plan nabave roba, radova i usluga u 2017. godini.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2016. godini.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2015. godini.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2014. godini.

 

Dokumentacija za provedbu postupka bagatelne nabave:

Dokumentacija –  Nabava rabljenog teretnog vozila

Dokumentacija – Uspostava Adresnog modela