Logo
Logo

Uprava:

 • Darko Herak, Hum na Sutli 85, 49231 Hum na Sutli.

 

Nadzorni odbor:

 • Predsjednik Nadzornog odbora: Josip Špiljak, Hum na Sutli 158, 49231 Hum na Sutli.
 • Zamjenik predsjednika NO: Robert Gretić, Marka Tepeša 10, 49218 Pregrada.
 • Zamjenik predsjednika NO: Dražen Boršić, Desinić Gora 66, 49216 Desinić.

 

Ostali članovi:

 • Zvonimir Grahovar, Mali Tabor 6/2, 49231 Hum na Sutli.
 • Jasmina Halužan, Brezno Donje 44, 49231 Hum na Sutli.

 

Skupština Društva:

Općina Hum na Sutli:

 • Općinski načelnik, Zvonko Jutriša.
 • Zamjenik općinskog načelnika, Rajko Jutriša.
 • Predsjednica Općinskog vijeća, Rozalija Miklaužić.

 

Grad Pregrada

 • Gradonačelnik, Marko Vešligaj.
 • Zamjenik gradonačelnika, Ivan Škrinjar.
 • Predsjednik Gradskog vijeća, Zlatko Šorša.

 

Općina Desinić

 • Općinski načelnik, Zvonko Škreblin.
 • Zamjenik općinskog načelnika, Milivoj Dravinec.
 • Predsjednik Općinskog vijeća, Miljenko Ljubić.