Logo
Logo

Uprava:

 • Damir Jurak

 

Nadzorni odbor:

 • Predsjednica Nadzornog odbora: Jasmina Halužan
 • Zamjenik predsjednice NO: Robert Gretić
 • Zamjenik predsjednice NO: Dražen Boršić

 

Ostali članovi:

 • Hrvoje Brezinšćak
 • Mladen Rebić

 

Skupština Društva:

Općina Hum na Sutli:

 • Općinski načelnik, Zvonko Jutriša.
 • Zamjenica općinskog načelnika, Tanja Topić.
 • Predsjednik Općinskog vijeća, Rajko Jutriša.

 

Grad Pregrada

 • Gradonačelnik, Marko Vešligaj.
 • Zamjenica gradonačelnika, Gordana Križanec Ružić.
 • Predsjednica Gradskog vijeća, Tajana Broz.

 

Općina Desinić

 • Općinski načelnik, Zvonko Škreblin.
 • Zamjenik općinskog načelnika, Srećko Šlogar.
 • Predsjednik Općinskog vijeća, Velimir Šlogar.