Logo
Logo

Karta01.jpg

Opis distribucijskog sustava:

Plinski distribucijski sustav se sastoji od jedne primopredajne mjerno redukcijske stanice na Leskovom Grmu na koju je priključen ST plinovod industrijske potrošnje kojim upravlja Vetropack d.d. i ST plinovod široke potrošnje kojim upravlja ODS HUMPLIN d.o.o. preko podrućja općine Hum na Sutli, grada Pregrade i općine Desinić

Plinificiranost distribucijskog  područja je cca 95%.

Plinski distribucijski sustav prirodnog plina čine ST i NT plinovodi i redukcijske stanice sa ugrađenom opremom za blokiranje protoka plina, odvajanje nakupljenog kondenzata, ispuhivanje, sigurnosnom opremom, odorizacijskom stanicom, uređajima za katodnu zaštitu plinovoda, kućnim i industrijskim vodovima, ugrađenim uređajima i opremom zaključno sa mjerno – regulacijskom opremom uređajima za zaštitu od nestašice plina i protupožarnim elementima, kao i svu drugu opremu i građevine ugrađene u distribucijski sustav u svrhu osiguravanja sigurnog i pouzdanog pogona distribucijskog sustava i isporuke plina.

HUMPLIN je vlasništvo plinske mreže stekao temeljem Ugovora o podjeli sa preuzimanjem sklopljenim sa HUMKOM-om iz Hum na Sutli.