Logo
Logo

 

Obavještavamo korisnike usluga da sukladno članku 10. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14 ) sve svoje eventualne prigovore mogu dostaviti osobno svaki radni dan u radno vrijeme u poslovne prostorije poduzeća, a isto tako i putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kako slijedi:

HUMPLIN d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli,      e-mail:humplin@humplin.hr           Telefaks: 049/340-922

Najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora dati ćemo pismeni odgovor na svaki prigovor potrošača.