Logo
Logo

Govorni aparati

Govorni aparati

Poštovani korisnici usluga poduzeća HUMKOM d.o.o., HUMPLIN d.o.o., HUMVIO d.o.o.

Od 23.05.2014.  godine u primjeni je govorni automat na telefonskom broju  049/340-097 koji će Vas uputiti:

  •  Ukoliko  trebate poduzeće HUMKOM d.o.o. u vezi s gospodarenjem otpadom, upravljanjem grobljima i mrtvačnicama, opskrbom plinom, upravljanjem stambenim zgradama, uređenjem javnih površina, građevinskim poslovima birajte br . 1 Radnim danom od 07.00 do 15.00 sati javlja se djelatnik Humkom-a d.o.o.Radnim danom od 15.00 do 07.00 sati i neradnim danima možete nazvati dežurni broj mobitela  099/238-66-07
  • Ukoliko trebate poduzeće HUMPLIN d.o.o. u vezi distribucije plina  birajte br. 2 Radnim danom od 07.00 do 15.00 sati javlja se djelatnik Humplina Radnim danom od 15.00 do 07.00 sati i neradnim danima možete nazvati  dežurni broj telefona 049/340-778
  • Ukoliko trebate poduzeće HUMVIO d.o.o. u vezi opskrbe vode i odvodnje birajte br. 3Radnim danom od 07.00 do 15.00 sati javlja se djelatnik Humvia ili nazovite  br. mob 098/392-392 Radnim danom od 15.00 do 07.00 sati i neradnim danima možete nazvati  dežurni broj mob  099/254-72-35