Logo
Logo

Govorni aparati

Poštovani korisnici usluga poduzeća HUMKOM d.o.o., HUMPLIN d.o.o., HUMVIO d.o.o. Od 23.05.2014.  godine u primjeni je govorni automat na telefonskom broju  049/340-097 koji će Vas uputiti:  Ukoliko  trebate poduzeće HUMKOM d.o.o. u vezi s gospodarenjem otpadom, upravljanjem grobljima i mrtvačnicama, opskrbom plinom, upravljanjem stambenim zgradama, uređenjem javnih površina, građevinskim poslovima birajte br . 1 Radnim danom od 07.00 do 15.00 […]

read more