Logo
Logo

Radovi na plinskom sustavu

Poštovani korisnici prirodnog plina, Zbog smetnji nastalih na plinskom sustavu i neodložnih radova za omogućavanje nesmetanog rada plinskog sustav dana 09.07.2015. godine u vremenu od 06:00 do 11:00 sati obustavlja se isporuka plina distributivnim plinovodom operativne oznake D1 DN250 Hum-Pregrada kako bi navedene radove bilo moguće obaviti na siguran i pouzdan način. Navedeni prekid isporuke […]

read more

Neradni dan zbog prekida isporuke električne energije

Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da dana  17. ožujka 2015. god. zbog radova Elektre na zamijeni transformatora te izostanka opskrbe električnom energijom u vremenu od 08-15 sati  Humplin d.o.o. neće raditi. Prekid opskrbe električne energije može  uzrokovati  poteškoće u radu telefonske centrale te Vas molimo da za eventualne upite i dojave o problemima na distributivnom sustavu […]

read more

OBAVIJEST – posljedice nevremena

Poštovani korisnici, Uočili smo da je nevrijeme u noći 21. na 22. listopad 2014. godine prouzrokovalo dosta oštećenja na plinskim ormarićima pogotovo na vratima. Molimo Vas da provjerite ispravnost svojih ormarića te ukoliko je potreban popravak da nam isto dojavite na besplatni broj 0800 200 174. S poštovanjem.  

read more

OBAVIJEST – RAČUNI

Poštovani korisnici plinskog distribucijskog sustava, obavještavamo Vas da je Općim uvjetima o opskrbi plinom čl.15 i čl. 22 određeno da naplatu i ispostavljanje svih potraživanja za isporučeni plin krajnjem korisniku odrađuje i naplaćuje opskrbljivač te vas molimo da sve upite vezane uz račune za potrošnju plina upućujete  Humkom-u d.o.o. kao opskrbljivaču prirodnim plinom. Zahvaljujemo na […]

read more

Obavijest – zamjena filtera

Poštovani, Obavještavamo Vas da će Plinacro d.o.o. sukladno Planu redovnog održavanja, u svrhu osiguranja preduvjeta za siguran transport i isporuku plina kupcima, u četvrtak 18.9.2014. u 11.30 sati obaviti zamjenu filtra na MRS Straža ML2 (Pregrada) Navedeni radovi bit će obavljeni bez prekida isporuke plina, međutim ukoliko dođe do nepredvidivih poteškoća koje bi mogle imati […]

read more

Prekid isporuke prirodnog plina

Poštovani korisnici prirodnog plina Obavještavamo vas da će zbog nužnih radova na održavanju plinskog distribucijskog sustava (zamjena sekcijske slavine) na području grada Pregrade dana 09.09.2014. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 sati biti prekinuta isporuka prirodnog plina za područje grada Pregrade od ul. B. Ottonfelsa do dvorca Bežanec te okolna naselja Benkovo, Valentinovo, Svedruža, […]

read more

Besplatni telefon

Poštovani, Molimo Vas da nam sve dojave vezane uz pojavu mirisa plina te eventulane kvarove ili sumnje u kvarove na distributivnom sustavu plina javite na BESPLATNI TELEFON 0800 200 174.

read more

Govorni aparati

Poštovani korisnici usluga poduzeća HUMKOM d.o.o., HUMPLIN d.o.o., HUMVIO d.o.o. Od 23.05.2014.  godine u primjeni je govorni automat na telefonskom broju  049/340-097 koji će Vas uputiti:  Ukoliko  trebate poduzeće HUMKOM d.o.o. u vezi s gospodarenjem otpadom, upravljanjem grobljima i mrtvačnicama, opskrbom plinom, upravljanjem stambenim zgradama, uređenjem javnih površina, građevinskim poslovima birajte br . 1 Radnim danom od 07.00 do 15.00 […]

read more