Logo
Logo

Pristup obračunskom mjernom mjestu (OMM)

Poštovani, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava čl.51 st.3., propisana je obaveza krajnjeg korisnika da omogući predstavniku distributera (ODS) pristup OMM-u zbog očitanja stanja plinomjera. Čl.50 st.1(h) istih pravila propisana je mogućnost ODS-a da krajnjeg kupca isključi iz sustava ukoliko dva mjeseca uzastopno ne omogući očitanje brojila. Ovim putem molimo sve krajnje kupce da omoguće očitanje, […]

read more

Prekid isporuke prirodnog plina, dana 28.09.2016. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 sati

Poštovani, Obavještavamo Vas da će Humplin d.o.o., smo zbog smetnji nastalih višom silom i neodloživih radova prekinuti isporuku prirodnog plina, dana 28.09.2016. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 sati, te obaviti strojarske radove održavanja na plinovodu operativne oznake d1 DN 100 (Klauže -Omco) kako bi se poduzele mjere za sprečavanje ugroženosti i pogonske sigurnosti. […]

read more

Obavijest HEP ODS d.o.o 08. i 09. rujna 2016

Poštovani, Temeljem najave HEP ODS d.o.o. (Elektra Zabok) da će dana 08. i 09. rujna 2016. godine u vremenu od 08:00 – 15:00 sati biti prekinuta isporuka električne energije ovim Vas putem obavještavamo da za vrijeme prekida isporuke električne energije ne radi telefonska centrala ODS-a Humplin d.o.o., te da u slučaju bilo kakve potrebe ili […]

read more

Pravo na pristup informacijama

PRISTUP INFORMACIJAMA Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija: Temeljem čl. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i […]

read more

OBAVIJEST o prekidu isporuke prirodnog plina

Poštovani potrošači prirodnog plina, Zbog smetnji nastalih na plinskom sustavu i neodloživih radova za omogućavanje nesmetanog rada plinskog sustava dana 12. studenog 2015. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 sati obustavlja se isporuka plina ST plinovodom operativne oznake d-1.1. DN100 dionica Klauže-OMCO Croatia kako bi navedene radove bilo moguće obaviti na siguran i pouzdan […]

read more

DOJAVA STANJA PLINOMJERA

Poštovani korisnici prirodnog plina, od 01.10.2015. godine uz klasično očitanje putem ovlaštenih popisivača imate mogućnost na internetu unijeti i javiti stanje vašeg brojila za plin. Dovoljno je da se registrirate na stranici www.racuni.biz.hr sa svojim podacima. Za prijavu su Vam potrebna tri podatka: Šifra obveznika (naći ćete ju na računu u gornjem desnom uglu ili […]

read more

OBAVIJEST – RAČUNI

Obavještavamo sve potrošače plina da je došlo do kašnjenja distribucije uplatnica zbog greške u distribucijskom sustavu Hrvatske pošte. Ovim putem primite naše isprike, a zbog nastale situacije na zakašnjele uplate nećemo obračunavati zakonske zatezne kamate.    

read more

Obavijest o završenim radovima na plinskom sustavu

Poštovani korisnici prirodnog plina, Obavještavamo vas da su predmetni radovi uspješno provedeni te da je uspostavljena distribucija plina kroz plinovod s uravnoteženjem stanja pod punim radnim tlakom te se plin može koristit u skladu sa potrebama. U slučaju bilo kakvih poremećaja molim da nas obavijestite na telefon 340-778. Iskreno se ispričavamo zbog kašnjenja u predviđenoj […]

read more