Logo
Logo

Obavijest o završenim planiranim radovima na distribucijskom sustavu

Poštovani korisnici prirodnog plina distribucijskog područja Humplin-a d.o.o., obavještavamo Vas da je Humplin, sukladno planu redovnog preventivnog održavanja i razvoja objekata distribucijskog sustava s ciljem postizanja pouzdanosti, sigurnosti i učinkovitosti, od dana 08.07.2020. godine u vremenu od 07:00h – 17:00h (ukupno 10h) do 09.07.2020. godine uspješno obavio strojarske radove ugradnje sekcijske slavine DN200/PE200 operativne oznake […]

read more

Planirani strojarski radovi na distribucijskom sustavu

Poštovani korisnici prirodnog plina distribucijskog sustava Humplin-a d.o.o., nastavno na niže navedene obavijesti planiranih radova obavještavamo kupce ulice Lj.Gaja od kč.br.34 do 44 i ulice J.Leskovara od kč.br. 2 do 12 u Pregradi da je za iste neizbježan prekid isporuke plina zbog novonastalih tehnoloških uvjeta te radi sigurnog obavljanja radova. Kontakt osoba: Mladen Špiljak, bacc.ing.traff.logist.-Voditelj […]

read more

Planirani radovi na distribucijskom sustavu-Potvrda termina

Poštovani korisnici prirodnog plina distribucijskog područja Humplin-a d.o.o., ovime potvrđujemo da će Humplin, sukladno planu redovnog preventivnog održavanja i razvoja objekata distribucijskog sustava, izvođenja radova od dana 08.07.2020. godine u vremenu od 07:00h – 17:00h (ukupno 10h) do 10.07.2020. godine obaviti strojarske radove ugradnje sekcijske slavine DN200/PE20 operativne oznake Z-16.5. na plinovodu PE d200 Hum-Pregrada, […]

read more

Obavijest-Planirani radovi na distribucijskom sustavu

Poštovani korisnici prirodnog plina distribucijskog područja Humplin-a d.o.o., obavještavamo Vas da će Humplin, sukladno planu redovnog preventivnog održavanja i razvoja objekata distribucijskog sustava s ciljem postizanja pouzdanosti, sigurnosti i učinkovitosti, od dana 08.07.2020. godine u vremenu od 07:00h – 17:00h (ukupno 10h) do 10.07.2020. godine obaviti strojarske radove ugradnje sekcijske slavine DN200/PE20 operativne oznake Z-16.5. […]

read more

Popis plina-travanj 2020.

Poštovani kupci prirodnog plina distribucijskog područja Humplin-a d.o.o., obavještavamo Vas da će se popis plina za mjesec travanj 2020. redovito provesti od strane zaposlenika Humplin-a d.o.o. Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju na broj telefona: 049/340-778

read more