Logo
Logo

Besplatni telefon

Besplatni telefon

Poštovani,

Molimo Vas da nam sve dojave vezane uz pojavu mirisa plina te eventulane kvarove ili sumnje u kvarove na distributivnom sustavu plina javite na BESPLATNI TELEFON 0800 200 174.